"Avégett vagyunk a földön,
hogy egymást megismerjük,
szeressük és ezáltal
boldoguljunk."

(Nyirő József)

Legfrissebbek:"Legyünk ápolói együtt ennek a hirtelen nőtt csodálatos virágnak,
az erdélyi magyar irodalomnak."
(báró Kemény János, Marosvécs)

Képes beszámolóink

Madéfalvi vérengzés

2014. január 7., Kiskunhalas
Az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület megemlékezése
a MADÉFALVI VÉRENGZÉS
250. évfordulóján

Időpont: 2014. január 7., kedd 17 óra
Helyszín:Közösségek Háza

SICVLICIDIVM

A madéfalvi veszedelemről emlékezett meg az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület január 7-én a Közösségek Házában. Ez már a 3. rendezvénye volt a nemrégiben alakult egyesületnek, mely az erdélyi irodalom népszerűsítését tűzte ki célul.

A megemlékezést Kecskés Dóra éneke nyitotta meg, aki egy székely népdalt adott elő. A 250 évvel ezelőtt történt eseményeket Kun Hajnalka történelemtanár idézte fel. Prezentációja segítségével részletesen bemutatta Madéfalvát és elmesélte a vérengzést kiváltó okokat. Előadásából megtudtuk, hogy a bécsi udvar 1763-ban megbízta Adolf Buccow tábornokot, hogy szervezzen Erdélyben három székely és két román határezredet. A székelyek azonban meg akarták őrizni évszázados katonáskodási hagyományukat, kiváltságaikat és ellenálltak a székely ezredek erőszakos felállításának, amely megszüntette a különállásukat. Buccow tábornokot ekkor Mária Terézia leváltotta. A Buccow helyébe lépő báró Siskovics József altábornagy parancsot adott katonáinak Madéfalva megtámadására, ahol a székelyek vezetői találkoztak. Egy havas téli éjszakán (1764. január 7-én, a Vízkereszt utáni hajnalon) vad ágyútűzzel indított támadásban mintegy 400 embert (köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat) mészároltak le.

Erről az eseményről Nyirő József is írt a Madéfalvi veszedelem című regényében. A műből részleteket olvastak fel az előadás közben a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola diákjai: Szabó Dalma, Vass Alexandra, Farkas Edit, Gulyás Etelka, Hanulik Lívia, Molnár Regina és Schütz Martin.

Az előadást nemcsak ez színesítette, hanem az is, hogy több érdekességet megosztott a közel 30 fős hallgatósággal a tanárnő. Megtudhattuk például, hogy a madéfalvi veszedelemre latinul a Siculicidium, azaz székelygyilkosság kifejezést is használják, ami egy időt jelző kronosztikon, mely nagy betűkkel kiírva (SICVLICIDIVM) és az egyes betűknek - mint római számoknak - jelentése összeadva az 1764. évszámot adja. Ennek állítottak emlékművet 1905-ben. Köllő Miklós alkotása egy turulmadaras emlékoszlop, melynek feliratán ez olvasható:SICVLICIDIVM
1764. JAN. 7.
A HATÁRŐRS ERŐSZAKOS SZERVEZÉSEKOR
MÁDÉFALVA HATÁRÁBAN
1764. JANUÁR 7.-ÉN HAJNALBAN
A CSÁSZ. KATONASÁG ÁLTAL VÉDTELENÜL LEMÉSZÁROLT
CSÍK ÉS HÁROMSZÉKI
200 SZÉKELY VÉRTANÚ EMLÉKÉRE
KIK AZ ŐSI SZABADSÁGUKÉRT VÉRZETTEK EL
EMELTE AZ UTÓDOK HÁLÁS KEGYELETE
1899.


Versben:

SZÉKELY NÉP ITT HULLOTT ŐSEIDNEK VÉRE
KIKET ZSARNOK ÖNKÉNY BOSSZÚS KARJA ÉRE
MIDŐN ALKOTMÁNYOS SZABADSÁGOD VÉDTÉK
SZŐRNYŰKÉP OLTÁK KI SOK ÁRTATLAN ÉLTÉT
DE BÁR ELVESZTEK ŐK ÁDÁZ FEGYVER ALATT
EMLÉKÜK NEM VÉSZ EL ÖRÖKRE FENNMARAD
MERT HŰ KEGYELETBEN MEGTARTOD ŐSEID
ÍGY ÉL MAJD EMLEKÜK IDŐTLEN IDEIG.


A fölirat prózai része Szádeczky Lajos egy. tanár, a vers Balló István tanár műve.

Végezetül azt is megtudtuk Kun Hajnalka tanárnő előadásából, hogy mi lett a túlélők sorsa. A székelyek vezetőit elfogták és bűnvizsgáló bizottságot elé állították őket. A mészárlás és az erőszakos katonasorozás következtében kezdődött meg a székelyek kivándorlása Moldvába, ahol elrejtőzve megélhetést találtak a már évszázadok óta ott élő csángók falvaiban. 1774-ben Bukovina a török fennhatóság alól osztrák kéz alá került. Hadik András gróf közbenjárására megkegyelmeztek a székelyeknek, és behívták őket az újonnan megszervezett, elnéptelenedett tartományba, ahol 1786-ig megalapították falvaikat. Az alapított falvak: Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, Józseffalva és Andrásfalva. Innen rajzottak szét a későbbiekben szerte a világba.

Az előadás végén az Anda Péter tanár által összeállított videót láthatta a közönség az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület és Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. közös rendezvényén.

Ugyanezen a napon Madéfalván is tartottak megemlékezést, ahol dr. Kövér László, egyesületünk fővédnöke mondott beszédet, majd sor került a Bukovinai Székelyek Országos szövetsége által állított kopjafa leleplezésére.

A Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület következő rendezvényére február 17-én kerül sor, egy rövid irodalmi műsor keretében adják át a Wass Albert – verselemző pályázat díjait.Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület © 2013-2021 - Bejelentkezés
Eddig 199387 látták a honlapunkat.

2021. október 23.

1930. október 23., 91 éve:
Először adták át a Corvin-láncot és a Corvin-koszorút.

1966. október 23., 55 éve:
Bukarestben elhunyt Pakocs Károly.

***