"Avégett vagyunk a földön,
hogy egymást megismerjük,
szeressük és ezáltal
boldoguljunk."

(Nyirő József)

Legfrissebbek:"Legyünk ápolói együtt ennek a hirtelen nőtt csodálatos virágnak,
az erdélyi magyar irodalomnak."
(báró Kemény János, Marosvécs)

Erdélyi emlékek


HATÁRTALANUL irodalmi barangolás Erdélyben

Erdély, 2024-06-14


Határtalan jókedvvel vágott neki 43 felsővárosi hetedikes diák és 5 kísérő tanár az őszi „Határtalanul” kirándulásnak, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 414 000 Ft összegű támogatásával valósulhatott meg. Úti célunk Erdély, szálláshelyünk, vagy ahogy a gyerekek nevezték: az ottani otthonunk - Gyergyóújfalu volt.

Első állomásunkként az éjszaka fényeiben pompázó Arad szolgált, ahol mécseseket gyújtva felidéztük az aradi vértanúk életútját és a kivégzésük előtti utolsó mondataikat. Koszorúval adóztunk a hősök emlékének. Déva vára felé haladva korábbi ismereteinkre alapozva megidéztük Kőmíves Kelemen alakját és a balladáról tanultakat. Vajdahunyadon megcsodáltuk a Hunyadiak ősi fészkét, és verssel emlékeztünk Petőfi Vajdahunyadon tett látogatásáról. Ezt követte Gyulafehérvár, az Erdélyi Fejedelemség egykori székhelye, Segesvár, valamint Fehéregyháza, ahol a Petőfi –szobornál közösen elszavaltuk a Nemzeti dalt, mécseseket gyújtottunk, és megkoszorúztuk az emlékművet.

Következő napunkat az Elekes Vencel Általános Iskolában kezdtük, ahol az iskolák kölcsönös bemutatása és az ajándékok átadása után barátságos focimeccsre került sor. Utána átvonultunk a templomkertbe, és együtt emlékeztünk meg az ’56-os forradalomról. A napi program gyalogtúrával és egy kalandos barlangászással folytatódott a gyergyótekerőpataki Súgó-barlangban. Itt a csodálatos cseppköveket és a denevérek élőhelyét tanulmányoztuk. A nap további részében Gyergyószentmiklóson a környék kőzetvilágával, népviseletével ismerkedtünk meg, majd az örmény katolikus templomban mesélt Ali bácsi az ide települő örményekről. Utunkat a Gyilkos-tó mellett és a Békás-szorosban folytattuk, ahol ÖKO-iskolás környezetvédőként szemetet gyűjtöttünk. Este a táncházban a gyergyói gyerekek ismertették meg velünk a székely tánclépéseket, majd az est zárásaként közös mécsesgyújtás mellett énekeltük el a Magyar és a Székely himnuszt.

Az ezt követő napok is a természettel való ismerkedéssel teltek. A libáni andezitbánya megtekintése után az egész napunkat a 920 m-re a tengerszint felett fekvő Csicsaj dűlő tisztásán illetve a Polgármester úr által vezetett erdei túrán töltöttük, ahol a Natura 2000 természetvédelmi terület növény- és állatvilágát fedeztük fel, különös tekintettel a medve élőhelyére. A bátrabbak felmerészkedtek a Csicsaj-sziklára is, a szorgalmas diákok pedig ezalatt kürtőskalácsot sütöttek, vagy a bográcsozáshoz fát gyűjtöttek, illetve a konyhai előkészületekben segítettek. Ezt a programot a tábortűz melegénél közös énekléssel zártuk, és ekkor köszöntük meg a házigazdáknak a gondoskodást és a páratlan vendégszeretetet.

Másnap a zetelaki víztározónál kezdtünk, ahol megismertük a Küküllő vízszabályozásában betöltött szerepét, valamint meghallgattuk a Zeta váráról szóló mondát. Útközben megcsodáltuk Fenyéd festett székelykapuit, Székelyudvarhelyen adóztunk híres elődeink emlékének, majd Szejkefürdőn megkoszorúztuk Orbán Balázs sírját. Farkaslakán Tamási Áron munkásságát elevenítettük fel, majd a Trianon-emlékműnél emlékeztünk. Korondon kipróbáltuk a fazekasmesterség fortélyait, és megismertük a taplász bácsit, aki taplógombából készít különböző használati tárgyakat. A napot Szovátán, a Medve-tónál tett sétánkkal zártuk.

A hazafelé vezető úton a Maros mellett haladva ismét felidéztük a folyóról tanult ismereteinket és mondákat. Reggeli tornaként Nyárádnál átkeltünk egy, a folyót átívelő függőhídon, miközben tanulmányoztuk a folyót övező növényvilágot. Biológiai ismereteinkről a buszon állat felismerési verseny keretében adhattunk számot. Marosvécsre érkezve megmásztuk a kastélyhoz vezető lépcsőfokokat, és a kastély falán található domborműnél megidéztük Kemény János, a későbbi erdélyi fejedelem és báró Kemény János szellemét. A kastélyparkban a Helikon - asztalnál felidéztük a legnevesebb helikonista íróknak, költőknek a munkásságát, és 1-1 verssel adóztunk az emléküknek. Külön megemlékeztünk a hányatott sorsú Wass Albertről, akinek sírjára koszorút helyeztünk. Utunkat folytatva átutaztunk Marosvásárhelyen, ahol Sütő András munkásságát és az 1990-es marosvásárhelyi „fekete márciusban” betöltött szerepét idéztük fel. Tordához közeledve felelevenítettük a hozzá kapcsolódó történelmi ismereteinket és a Tordai- hasadékról szóló mondát. A buszról leszállva idegenvezető segítségével birtokba vettük a sóbányát, majd Kolozsvár főterén a munkafüzet segítségével Mátyás királyról és a hozzá kapcsolódó mondákról beszéltünk. Szülőháza előtt felidéztük életét, politikai célkitűzéseit, a reneszánsz műveltség elterjesztésében betöltött szerepét. Nagyszalontán a Kossuth- szobornál zászlótűzéssel adóztunk a nagy politikus emlékének, és tiszteletünk jeléül Kossuth-nótákat énekeltünk. A Csonka-toronynál mécsesgyújtással emlékeztünk meg Arany Jánosról, valamint a két költőóriás, Petőfi és Arany barátságáról. Felolvasásra került Petőfi Arany Jánoshoz írt költeménye, valamint a Csonka-torony története és a szalontai mondavilág is, ami jó bevezetőként szolgált a buszon a Toldi- vetélkedőhöz. A határt átlépve visszaállítottuk óráinkat, és bár kíváncsian vártuk a találkozást hozzátartozóinkkal, titkon arra gondoltunk: milyen jó lenne visszafordítani az idő kerekét!

Hazaérkezésünk után kiállítást rendeztünk a kirándulás képeiből és az emlékül hazahozott tárgyakból. Az október 12-én megtartott témanapon a hetedikesek élménybeszámolót tartottak a hatodikosoknak, hiszen a következő tanévben ők utazhatnak. Az iskola udvarán eközben megkezdődött a kürtőskalács-sütés és nagy bográcsban főtt a csorba. Ezekkel később a gyomrunkat töltöttük meg, de előtte Dr.Döme Ottó tanár úr előadásában az erdélyi irodalomról hallhattunk lélekmelengető szavakat rendhagyó irodalomóra keretében. Ezúton is köszönjük neki, hogy mélyebben megismertetett bennünket az erdélyi szerzőkkel, felolvasásával, élményekkel teli előadásával átadta az olvasás szeretett. A magával hozott értékes halina-kötésű könyveket pedig még kézbe is vehettük. A napot táncházzal zártuk.

Reméljük, a mostani hatodikosoknak is élményteli lesz a jövő évi kirándulásuk.
Fényképek: Felsővárosi Általános Iskola 
Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület © 2013-2024
Eddig 269559 látták a honlapunkat.

2024. június 14.

***